Pozitivne afirmacije

Pozitivne afirmacije

Pozitivne afirmacije su moćan mehanizam za razvoj našeg uma i života. Zasnivaju se na teoriji samopotvrđivanja, koja sugeriše da možemo...
Psihološka pomoć

Psihološka pomoć

Psihološka pomoć ima važnu ulogu u očuvanju i poboljšanju mentalnog zdravlja pojedinca. Razumevanje razlika između psihologa, psihoterapeuta i psihijatra je...
Psihološki trikovi koje delimo sa vama

Psihološki trikovi koje delimo sa vama – prvi deo

Poznavanje psihologije ljudskog ponašanja može nam olakšati svakodnevno funkcionisanje. Izdvojili smo nekoliko psihološlih trikova i sada ih delimo sa vama!...
prihvatanje nesavrsenosti, perfekcionizam

Prihvatanje nesavršenstva

Perfekcionizam je višedimenzionalna i složena dispozicija, koja se, generalno gledano, opisuje kao težnja ka savršenstvu, besprekornošću, postavljanju visokih standarda i...
Novogodišnji ciljevi

Novogodišnji ciljevi i zašto ne uspevamo da ih ostvarimo

Novogodišnji ciljevi postaju sve važnija tema kako se približava kraj godine, te smo skloni analizi naših postignuća i iskustava tokom...
Bezuslovno samoprihvatanje

Bezuslovno samoprihvatanje

Bezuslovno samoprihvatanje je koncept koji vuče korene iz taoističkih, budističkih, hrišćanskih ideja, kao i filozofiji egzistencijalizma. Danas zauzima značajno mesto...