Stalno bolestan

U ordinaciju ulazi žena i sa vrata počinje svoju priču. U vanbračnoj zajednici je već 5 godina, nemaju dece i nije joj jasno šta više očekuje od partnera, on je stalno bolestan, kada ... Stalno bo...

Želje

Želim da... Hoću da... Voleo bih... Nadam se da ću... Moje ambicije su... A, onda se javljaju pitanja koja mogu biti visoko provokativna za osobu koja ima želje i nadanja.... Šta ako nezadovoljen...