Tijana Spasojević

Diplomirani psiholog sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Moja glavna interesovanja uključuju psihološku procenu, RE&KBT psihoterapiju, destigmatizaciju, kao i planiranje i izvođenje treninga. ...

Read More...