dr Stanislava Kijač

dr Stanislava Kijač

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2005.god. Specijalistički ispit iz oblasti psihijatrije položila 2013. godine.
Primarna oblast interesovanja neurotični poremećaji, poremećaji ličnosti i granična stanja.
U svom radu uspešno primenjuje integrativne principe dijagnostike i lečenja.
Bavi se psihoedukacijom, holističkim modalitetima psihoterapije i preventivnim aktivnostima u cilju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja.
Od 2006.god. je član Komisije za praćenje i unapredjenje kvaliteta rada u SBPB “Kovin”.