dr Tatjana Vlašković Jovićević

Upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2004.godine.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2010.god, sa prosečnom ocenom 9,15.

Položen stručni ispit u decembru 2010. god.

Zaposlila se u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu, u martu 2011.godine.

Upisala edukaciju iz REBT u REBT-pridruženom trening centru  Instituta Albert Elis u Beogradu školske  2012./2013. godine, završila 2017.

Položila Akademske specijalističke studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, školske 2012./2013. godine, odsek Neurologija, sa temom „Psihijatrijski poremećaji kod demencija“.

Upisala Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 2013./2014.godine,  na smeru Neurologija, u toku je prijava doktorske disertacije, pod nazivom „Anatomske, mikrovaskularne i radiološke osnove akutnih ishemičnih lezija ponsa i produžene moždine u neuroloških pacijenata“.

Položen specijalistički ispit iz psihijatrije sa odličnom ocenom, u junu 2017.godine.

U radu sa adolescentima i odraslima, najvažnije mi je da ih što bolje razumem i pomognem, prvo pshoterapijskim, a kada je neophodno i farmakoterapijskim pristupom. Borim se za destigmatizaciju osoba koje boluju od psihijatrijskih bolesti, kao i prevenciju i unapređenje mentalnog zdravlja.

Učestvujem kao predavač i edukator iz brojnih psihijatrijskih oblasti i tema, otvorena za saradnju sa dragim kolegama psiholozima,  pedagozima i sl, jer smatram da je samo timski rad dobar način da se pomogne ljudima.

Specijalizovana za čitav dijapazon psihijatrijskih oboljenja, kako za neurotske, za psihotične poremećaje, tako i za poremećaje ličnosti, sa psihoterapijske i farmakoterapijske strane.