dr Tatjana Vlašković Jovićević

Nakon ​Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na kome sam diplomirala, obavila sam obavezan lekarski staž u Kliničkom Centru Srbije i položila stručni ispit. Zaposlila sam se u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu i položila specijalistički ispit iz psihijatrije.

Upisala sam Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Neurologija.

U radu sa adolescentima i odraslima, najvažnije mi je da ih što bolje razumem i pomognem, prvo pshoterapijskim, a kada je neophodno i farmakoterapijskim pristupom. Borim se za destigmatizaciju osoba koje boluju od psihijatrijskih bolesti, kao i prevenciju i unapređenje mentalnog zdravlja.

Učestvujem kao predavač i edukator iz brojnih psihijatrijskih oblasti i tema, otvorena za saradnju sa dragim kolegama psiholozima,  pedagozima i sl, jer smatram da je samo timski rad dobar način da se pomogne ljudima.

Specijalizovana za čitav dijapazon psihijatrijskih oboljenja, kako za neurotske, za psihotične poremećaje, tako i za poremećaje ličnosti, sa psihoterapijske i farmakoterapijske strane.