Emilija Jeremić

Nakon diplomiranja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila sam master studije Kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po usmerenju sam RE&KBT psihoterapeut.

Pored ovog pravca u psihoterapiji, interesuju me i psihološka procena, obrazovanje i rad sa decom i mladima, kao i rad na prevenciji problema. Već duže vreme sam uključena u različite projekte koji imaju za cilj promovisanje boljeg mentalnog zdravlja mladih i podrške u zajednici.