Jelena Vojnović

Sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kliničke psihologije i telesne psihoterapije, u radu koristim širok spektar verbalnih i neverbalnih tehnika koje se upotrebljavaju u okviru telesne psihoterapije i neke od tih tehnika uključuju dodir, pokret i disanje. Telesna psihoterapija kombinuje sistematski rad sa telom i psihom da bi pomogla redukciji psihološke patnje, psihosomatskih žalbi, kao i problema životnih kriza.

Kod telesne psihoterapije i psihoterapeut i klijent su veoma aktivni te kombinacijom raznovrsnih verbalnih i telesnih tehnika proces isceljenja ide mnogo brže. Pripadam školi telesne psihoterapije Tepsynthesis, kao članice akreditovane od WCBP – World Council for Body Psychotherapy, Internacionalnog Radixa i raznih evropskih i svetskih organizacija psihoterapeuta.

Telesna psihoterapija je nastala sredinom 19. veka i zapravo je prva psihoterapija u istoriji a iz nje su proistekle sve ostale vrste psihoterapije. U svetu je veoma tražena zbog svog veoma specifičnog pristupa koji spaja um i telo a i kod nas je sve popularnija. Smatra se jednim od najdubljih psihoterapeutskih pristupa zbog kojih uspešno rešava najrazličitije vrste problema. Prilaz našem biću kao jedinstvu tela i psihe je pokazao prednosti kako u teoriji tako i u praksi.