Nataša Todorović

U procesu vansudskog rešavanja spora u kome sam ja neutralno i nepristrasno lice, usmeravam komunikaciju između strana u sukobu, korišćenjem posebnih tehnika i veština i pomažem pregovorima koji imaju za cilj postizanje zajednički prihvatljivog sporazuma.