Olivera Džunić

U radu sa porodicama, usmeravam se na međusobne odnose i komunikaciju. Tokom dugogodišnjeg rada sa pacijentima klinike za psihijatrijske bolesti Dr „Laza Lazarević“ u Beogradu kao i višegodišnjeg iskustva u privatnoj praksi, bavim se psihološkom procenom kao i psihoterapijskom praksom kako sa pojedincima tako i sa parovima i sa porodicama.

Pokazatelj uspešne terapije može da bude kvalitetnija komunikacija sa partnerom, kao i veća spremnost za nadolazeće životne izazove.