Olivera Džunić

U radu sa porodicama, usmeravam se na međusobne odnose i komunikaciju.