Sunčica Đorđević

Sunčica Đorđević

Kroz stimulaciju ranog razvoja dece do 3. godine je omogućeno najintenzivnije učenje u periodu razvoja jezika. Koristim savremena logopedska sredstva koja omogućavaju dijagnostičku obradu i predstavljaju obaveznu opremu u procesu logopedske intervencije.

Tokom rada u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić” u Beogradu kao logoped, i u Humanitarnoj organizaciji „Dečje srce” kao lični pratilac, imala sam prilike da se uverim koliko je razvojno govorna problematika česta kod dece.