Tijana Spasojević

Diplomirani psiholog sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a dodatna znanja i iskustva u radu sa mladima stekla je volonterskim radom sa različitim vulnerabilnim grupama. Glavna interesovanja uključuju psihološku procenu, RE&KBT psihoterapiju, destigmatizaciju, kao i planiranje i izvođenje treninga.