Tijana Spasojević

Diplomirani psiholog sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a dodatna znanja i iskustva u radu sa mladima stekla sam volonterskim radom sa različitim vulnerabilnim grupama. U toku je izrada master teze na Filozofskom fakultetu. Glavna interesovanja uključuju psihološku procenu, RE&KBT psihoterapiju, destigmatizaciju, kao i planiranje i izvođenje treninga.