Tijana Spasojević

Diplomirani psiholog sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Zvanje diplomiranog psihologa stekla sam na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde trenutno završavam i master akademske studije na modulu za kliničku psihologiju. Sem toga, kontinuirano se edukujem u različitim poljima psihologije i psihoterapije, kako kod nas, tako i u inostranstvu, kako bih bila u mogućnosti da primenim sveobuhvatni i integrativni pristup u radu sa klijentima.

Psihološka znanja i iskustva rada sa mladima stekla sam radom sa različitim vulnerabilnim grupama. Moja glavna interesovanja uključuju psihološku procenu, RE&KBT psihoterapiju, destigmatizaciju, kao i planiranje i izvođenje treninga.