Tijana Vukasović

Moja glavna interesovanja uključuju psihološku procenu, kao i RE&KBT psihoterapiju. Diplomirala sam na Fakultetu za medije i komunikaciju, a trenutno pohađam master studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dodatna znanja i iskustva u radu stekla sam u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku, MUP-a Republike Srbije, u Odseku za forenzičko – psihološke analize i veštačenja i poligrafska ispitivanja MUP-a RS.

Pored kliničke psihologije, zanima me i razvojna i školska psihologija, te imam iskustva u radu sa decom, u raznim predškolskim i školskim ustanovama.