Vera Madžar

Dugogodišnji rad sa porodicama i pojedincima osnažila je ideja da je ljudima potrebna mreža podrške za skoro sve izazove u životu koje nazivamo kriznim stanjima. Nisu sve krize loše, naprotiv, mogu biti pokretači značajnih odluka i promena u životu.

​Pored dugogodišnjeg iskustva u individualnom savetovanju, organizujem i vodim radionice na temu porodice u tranziciji (životni ciklus porodice, komunikacija porodice, moć u porodici, granice, bliskost) i organizacionog konsaltinga.