Farmakoterapija

Kao i u svakoj grani medicine, tako se i u psihijatriji koriste lekovi za različite probleme, poremećaje i bolesti.

Lekovi koji se koriste u psihijatriji su često važan deo uspešnog tretmana određenih mentalnih stanja. Ovde govorimo o lekovima koji utiču na psihičko funkcionisanje, psihičke simptome, psihička stanja i funkcije. Ove lekove prepisuje isključivo psihijatar u određenoj dozi koja je za svaku osobu drugačija.

U ovu grupu lekova spadaju anksiolitici, antidepresivi, psihostabilizatori, neuroleptici.

Prijavite se

Pomenuti lekovi su specifična vrsta lekova koji dovode do redukcije i ublažavanja simptoma psihičke patnje kao što su:

 

simptomi anksioznosti, depresije, intenzivne oscilacije u raspoloženju, ispoljavanje besa.

 

Za razliku od nekih drugih grana medicine gde neki lekovi stvarno leče u smislu da utiču na uzroke bolesti psihijatrijski lekovi nemaju tu moć te je zbog toga jako važno da se istovremeno sa terapijom lekovima primenjuje i psihoterapijski tretman.

Zakažite farmakoterapiju već danas!

Nakon što popunite prijavu, kontaktiraćemo Vas u roku od najviše 24 sata. Ostavite nam poruku ukoliko imate nekih pitanja ili posebne zahteve koji se tiču zakazivanja susreta.