Farmakoterapija

Kao i u svakoj grani medicine, tako se i u psihijatriji koriste lekovi za različite probleme, poremećaje i bolesti.

Farmakoterapija je često važan deo uspešnog tretmana određenih mentalnih stanja. Ovde govorimo o lekovima koji utiču na psihičko funkcionisanje, psihičke simptome, psihička stanja i funkcije. Ove lekove prepisuje isključivo psihijatar u određenoj dozi koja je za svaku osobu drugačija. U ovu grupu lekova spadaju anksiolitici, antidepresivi, psihostabilizatori, neuroleptici.

Antidepresivi se postepeno uvode u terapiju. Često je potrebno da prođe i do mesec dana da bi se, na primer, rezultati uzimanja antidepresiva primetili. Veoma je važno blagovremeno obavestiti psihijatra o tome kako lekovi deluju na vas, kako bi mogao da reaguje ukoliko se očekivani rezultati ne pojave u predviđenom roku. Tada će psihijatar razmotriti promenu količine leka, prepisati drugi ili predložiti neki dodatni vid tretmana.

Prijavite se

Farmakoterapija se odnosi na specifičnu vrstu lekova koji dovode do redukcije i ublažavanja simptoma psihičke patnje kao što su:

 

simptomi anksioznosti, depresije, intenzivne oscilacije u raspoloženju, ispoljavanje besa. Pročitajte više o tome ovde!

 

Za razliku od nekih drugih grana medicine gde neki lekovi stvarno leče u smislu da utiču na uzroke bolesti psihijatrijski lekovi nemaju tu moć te je zbog toga jako važno da se istovremeno sa terapijom lekovima primenjuje i psihoterapijski tretman.

Zakažite farmakoterapiju već danas!

Nakon što popunite prijavu, kontaktiraćemo Vas u roku od najviše 24 sata. Ostavite nam poruku ukoliko imate nekih pitanja ili posebne zahteve koji se tiču zakazivanja susreta.