Kako unaprediti samopouzdanje?

Kako unaprediti samopouzdanje?

Samopouzdanje je jedan od osnovnih preduslova za srećan i ispunjen život, tvrde psiholozi. Dete koje ga dobije u primarnoj porodici lakše će se kao odrastao nositi sa problemima i iskušenjima i vodiće srećniji život. Gde je, međutim, granica, a da se ne stvori egocentrična, preambiciozna i neempatična ličnost?

„Mada se pod samopouzdanjem ponekad podrazumevaju različite pojave. Smatra se da samopouzdanu osobu odlikuje hrabrost i sigurnost u socijalnim situacijama. Tu su i upornost i vera u sebe, sposobnost da se prevaziđu izazovi i prepreke u životu. Samopouzdana osoba prihvata sebe i druge kao nekog sa vrlinama i manama. Neuspehe i uspehe prihvata kao sastavni deo života.“

Mnogo nas zainteresovanih zove i pita na koji način mogu da podignu samopouzdanje. Ovu temu sam temeljno obradila u treningu samopouzdanja, koji koristi 30 tehnika za 30 dana. Celokupan trening je sažet u formi E-book-a, koji možete pogledati OVDE. 

Za samopouzdanje su najbolji komplimenti na vagi

„Moderna psiholiteratura preporučuje stalnu afirmaciju i pohvale da bi se izgradilo samopouzdanje. Da li je to put koji garantuje uspeh objašnjava naša sagovornica:

Mada se zasniva na nizu zdravih emocija, samopouzdanje je pre svega stav koji se gradi i usvaja vaspitanjem i učenjem. Savladavanje ključnih životnih veština teško je zamislivo bez samopouzdanja.

Davanje komplimenata deci i za najmanji uspeh ili poželjno ponašanje, pohvala nadarenosti, veštini i pameti često deluje kao primamljivo, svima dostupno sredstvo roditeljskog vaspitanja. Bitno je samo izbegavati kritiku i biti usredsređen bar na minimalne uspehe. I pored toga što ova strategija deluje logično, izvesno je da je ljudska psiha mnogo kompleksnija i da ova vaspitna strategija ne dovodi automatski do izgradnje samopouzdane ličnosti. Naprotiv, može imati i drastično nepoželjne efekte“.

Šta se dešava kad deci saopštite da su veoma pametna ako, na primer, uspešno reše neki zadatak?

„Istraživanja su pokazala da možemo očekivati da će deca kojoj je rečeno da su pametna verovatno izbegavati izazove i teže zadatke. Osim toga, u susretu sa zahtevnijim i težim zadacima hvaljena deca će manje uživati i pokazivaće tendenciju da brže odustanu. Na kraju, preterane pohvale daju kontraproduktivne rezultate, jer previše hvaljena deca podbacuju kada je očekivani uspeh u pitanju“.

Samopouzdanje i rušenje motivacije

Osim toga što pohvale inteligenciji i talentu podstiču, ohrabruju i izazivaju prijatna osećanja, one imaju i negativne efekte na motivaciju. Deca zaključe da je inteligencija dovoljna i da ne moraju da se trude da bi postigla dobre rezultate. To u realnosti dovodi do neuspeha. A neuspeh je opet, poguban za motivaciju. Hvaleći osobine deteta, njegov talenat ili sposobnosit, roditelji i vaspitači podstiču strah od neuspeha i uslovno prihvatanje sebe, što može imati negativne posledice i na razvoj karaktera. Pitanje o kome vredi razmisliti je da li je zloupotreba ovih pohvala dovela do porasta broja narcisoidnih ličnosti, ličnosti koje su samo naizgled sigurne u sebe. Međutim, pogrešno bi bilo smatrati svaku pohvalu lošom.

Zdravo podsticanje samopouzdanja

Ako je loše hvaliti dečje osobine, koja strategija podsticanja je efikasna? Naša sagovornica objašnjava:

„Dobra je pohvala dečjeg truda i zalaganja koja dovodi do novog ulaganja napora i razvoja upornosti i istrajnosti. Ove osobine ličnosti povećavaju mogućnost uspeha i razvoj dečjeg samopouzdanja. Pohvale tipa „baš si se potrudio/potrudila“, podstiču hrabrost deteta da se upusti u izazove novog učenja i eliminiše strah od neuspeha. Eventualni neuspeh dete shvata, ne kao pokazatelj nesposobnosti, već kao posledicu nedovoljnog truda i zalaganja čime gradi osećaj snage da prevaziđe teškoće“.

Preporuka je, pohvalite detetov trud, istrajnost, zalaganje, koncentraciju, organizacione veštine svaki put kad postigne uspeh. Kad koristite „zdrave“ pohvale budite što je moguće konkretniji.

Kako treba podsticati samopouzdanje kod deteta?

Recite detetu: „Danas si odlično uradila domaći iz matematike“ što je mnogo efikasnije nego ako kažete: „Odlično ti ide matematika“.

Podsticanje produbite dodatnim razgovorom o načinima na koji je dete prevazišlo prepreke ili o tome šta mu je bilo lakše, a šta teže da savlada.

Iz ugla škole

Samopouzdano dete mnogo lakše izvršava zadatke i uklapa se sa vršnjacima, jer se ne boji neuspeha. Sa druge strane, deca koja se ne mogu pohvaliti ovom osobinom reaguju na dva načina. Povlače se i izbegavaju konflikte ili u njih ulaze agresivnije od drugih. Na taj način pokušavaju da „sakriju“ svoju ranjivost.

Pohvale su afirmativne samo kad su zaslužene, kad iza njih stoji zalaganje.
U građenju dečijeg samopouzdanja treba da se radi u saradnji sa roditeljima jer je za dete najbolje da i u kući i u školi dobija identične motivacije.

Autor: Irena Werner, psiholog i psihoterapeut, Priredila: J. Jovanović za časopis Bilje i zdravlje, izdanje Novosti

Pogledajte naš novi E-Book: Unapredite svoje samopouzdanje, preuzmite BESPLATAN isečak.

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas na naše programe edukacije koji se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.
Prijavite se

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.