Korišćenje virtuelne stvarnosti u psihoterapiji

Korišćenje virtuelne stvarnosti u psihoterapiji

VR Exposure Therapy

Da li se i na koji način tehnologija može koristiti u terapijske svrhe, jedno je od aktuelnih pitanja. Sa razvojem tehnologije sve smo bliži multidisciplinarnom pristupu, pristupu koji koristi znanja iz neuronauka,  tehnološka dostignuća i psihoterapijske tehnike. Uspešan primer koršćenja tehnologije u psihoterapijskom radu predstavlja VR Exposure Therapy ili u prevodu na srpski jezik terapija izlaganja uz pomoć virtualne stvarnosti.

Virtualna stvarnost

Terapija izlaganja uz pomoć virtualne stvarnosti podrazumeva izloženost situacijama koje pobuđuju visok stepen anksioznosti, ali u virtuelnoj stvarnosti. Virtuelna stvarnost predstavlja simulaciju realne situacije.  Na primer ukoliko pacijent ima fobiju od vožnje avionom ili strah od javnog nastupa simulira se situacija letenja ili izlaganja pred kolegama.  U prvom slučaju, uz pomoć  3D simulacije, klijent bi imao doživljaj da je u avionu.  U drugom slučaju klijent bi imao doživljaj da je pred kolegama ili nekim drugim auditorijumom.  Sve ono što je karakteristično za datu situaciju poput različitih pozadinskih šumova (škripa stolica, šuškanje papira, zvuk pisanja…) je takođe prisutno. Osim što auditivno i vizuelno oslikava situaciju javnog nastupa 3D tehnologija pruža nam i  osećaj da se i fizički nalazimo u datom prostoru.

Primena VR tehnologije

Kao što možemo videti izlaganje u virtuelnim situacijama preporučljivo je za lečenje anksioznosti i fobija (fobija od vožnje liftom, fobija od zmija ili drugih životinja, strah od visine, socijalna anksioznost..).  Bitno je napomenuti da postoji više vrsta izlaganja (izlaganje u imaginaciji, u virtuelnoj stvarnosti i u realnosti).  Sa obzirom na to da ljudi teže da izbegavaju situacije u kojima se osećaju anksiozno, ovo ih može omesti u obavljanju svakodnevnih ili željenih aktivnosti.  Stoga veoma postepeno i u dogovoru sa terapeutom klijenti se izlažu pomenutim situacijama i na taj način prevazilaze osećaj anksioznosti.  Važno je napomenuti da je postepenost u izlaganju ključna, stoga se ne preporučuje samostalno izlaganje koje nije deo psihoterapije.

Korišćenje virtuelne stvarnosti – korak po korak

Uz pomoć terapeuta klijent bira one situacije koje su u datom trenutku dovoljno izazovne ali nisu previše stresne ili traumatizujuće. Terapeut i klijent se pripremaju za izlaganje i kijent u dogovoru sa terapeutom bira vrstu izlaganja.  Terapeut sa svoje strane uči klijenta o prirodi anksioznosti i važnosti izlaganja u prevazilaženju ankioznosti i fobija. Na taj način klijent ostaje motivisan da savlada prepreke i nastavi izlaganje sve dokle god ne prevaziđe emocionalni problem.

Benefiti od primene VR tehnologije

Pomenuti primeri, otvaraju brojna pitanja i nove mogućnosti za korišćenje virtuelne stvarnosti u terapiji.  Pokazano je da se virtuelna realnost može koristiti i u smanjenju bola kod fizičkih povreda. Možemo pretpostaviti da virtuelna stvarnost može biti potpora u radu sa pacijentima koji su pretrpeli moždana oštećenja, usled povreda ili šloga. Interesantno bi bilo istražiti upotrebu virtuelne stvarnosti pri usvajanju motornih veština nakon anatomskih povreda.  Osim toga  virtuelna stvarnost može se koristiti ne samo u radu sa odraslima, već i u radu sa decom. Stoga je važno da nastavimo da proučavamo načine na koje naš mozak  intereaguje sa tehnologijom kako bi mogli da unapredimo i poboljšamo mentalno i fizičko zdravlje pojednica.

Autor: Marija Manojlović, psiholog, REBT savetnik

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas da se prijavite na naše programe edukacije, koji se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.