Medijacija, šta je, čemu služi i kako je pokrenuti?

Medijacija

Šta je medijacija i kako je pokrenuti? Možda u poslednje vreme često čujemo ovu reč a ne znamo zapravo o čemu se radi. Ukoliko se medijacija pokreće pre sudskog postupka, stranka koja se odluči na ovu opciju obraća se medijatoru. Obraćanje ide preko Centra ili neke druge organizacije ili na njegovu ličnu adresu, ukoliko nije pristupio ni jednoj organizaciji. Medijator kada primi inicijativu od jedne stranke poziva drugu i obaveštava da je inicirana medijacija.

Takođe objašnjava šta je medijacija, šalje kratke informacije o medijaciji u pisanoj formi. Takođe može odmah da zakazuje sastanak u zavisnosti od odgovora koji se dobije od protivne strane.

Šta je medijacija, čemu služi i kako je pokrenuti?

Medijacija je oblik vansudskog rešavanja spora između dve ili više strana, uz pomoć trećeg, nezavisnog i nepristrasnog lica – medijatora. Oblasti medijacije mogu biti različiti: opšti građanski sporovi, radni odnosi, porodični odnosi,  privredni sporovi, vršnjačka medijacija itd. Vrlo često se sporovi u medijaciji rešavaju brzo i efikasno.

Ukoliko je već pokrenut  sudski postupak i iz njega se ide na medijaciju, onda najčešće sudija informiše stranke o mogućnosti da spor reše kroz medijaciju. Sudija nema pravo da usmerava stranke u određene Centre ili prema određenim medijatorima.

Međutim mora da ih informiše da sud ima sporazum o saradnji sa takozvanim “eksternim organizacijama” kod kojih će se obavljati  medijacija. To mogu da budu inokosni medijatori ili Centri za medijaciju.

Medijacija – osnovne karakteristike

Intervenisanje podrazumeva spoljnu intervenciju preko  posrednika kao treće strane u već postojeći sistem odnosa strana u sporu, sa ciljem uvođenja efikasnijeg pregovaračkog procesa radi lakšeg dolađenja do sporazuma,

Dobrovoljnost

Strane u sporu  dobrovoljno prihvataju medijaciju i nastavljaju da pregovaraju, pomoću treće strane na šta moraju dati svoj  pristanak,

Strane slobodno biraju ili prihvataju predloženog medijatora, što je jedan od uslova da se medijacija sprovede,

Nepristrasnost

Medijator mora biti nepristrasan i neutralan. Nepristrasnost znači da medijator  ne daje prednost ni jednoj od strana u sporu. Neutralnost podrazumeva da medijator nema skriveni interes u odnosu na predmet spora i ne očekuje dobit od jedne strane kao naknadu za posredničke usluge.

Medijator nema autoritativnu moć donošenja odluke. Medijator svojim znanjem i veštinama utiče na strane u sporu. On ih vodi ka postizanju zajedničkog rešenja ali sam ne donosi rečenje niti odlučuje umesto sukobljenih strana.

Medijator  osnažuje  strane da uspešno prepoznaju sopstvene  potrebe i potrebe druge strane, kako bi u skladu sa njima težili traganju ka zajednički prihvatljivom rešenju.

Win-win ishod

Zajednički prihvatljiv sporazum uvažava potrebe i interese i jedne i druge strane i vodi do takozvanog win-win  (pobeda – pobeda) ishoda.

Privatnost

Medijacija je privatan proces u odnosu na javnost i poverljiv. Informacije dobijene u toku pregovora se ne iznose u javnost i ne mogu se koristiti kao dokaz ako su u skladu sa zakonom ( ukoliko nisu, odstupa se od poverljivosti).

Cilj medijacije

Cij je da sukobljene strane sagledaju svoje i tuđe interse i potrebe, usklade međusobne odnose, unaprede  komunikaciju  i pronađu rešenje koje je obostrano prihvatljivo.

U svakom slučaju, sudeći sudija treba da bude precizan i određen. Ne bi trebalo da ostavi strankama nedorečeno pitanje izbora medijatora i da ih samo uputi na spisak medijatora pri Ministarstvu pravde. Trebalo bi da im da precizne podatke u vezi sa izborom medijatora.

Autor: Ivana Stijović, medijator

Sa željom da Vam ponudimo rešenja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas na medijaciju koja se održavaju u našim prostorijama u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.
Prijavi se

 

 

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *