Motivacija kod dece

Motivacija kod dece

Jedno od osnovnih pitanja koje brinu roditelje jeste kako da motivišu svoje dete da uči. Kako da motivacija za učenje kod dece bude unapređena?

Izostanak motivacije

Izostanak motivacije za učenje uglavnom se uočava u starijim razredima osnovne ili u srednjoj školi. Mada ima dece koja sa početkom puberteta izgube interesovanje za školu veliki je broj i onih čije su školske zadatke od početka uglavnom obavljali roditelji. Međutim, sa usložnjavanjem gradiva i povećanjem obima školskih zadataka za roditelje postalo nemoguće da sve postignu.  Kako bi vaše dete na vreme postalo samostalno, zavolelo školu i naučilo da preuzme inicijavu i odgovornost u obavljanju domaćih zadataka predlažemo da od najranijih dana (predškolskog uzrasta), dete učite da je saznanje svakodnevan proces.

Motivacija kod dece

Motivacija za učenje kod dece se podiže tako što  je potrebno da uvidite interesovanja i talente svog deteta, da mu omogućite da proba nove stvari, da upozna i doživi neuspeh i da nauči da istrajava.  Učenje kroz igru najbolji je način da se zavoli sticanje znanja i da ono postane deo svakodnevne rutine. Uvođenjem obaveza kao što su različiti hobiji (sport, gluma, školica matematike, neki instrument) dete se uči veštini organizovanja i poštovanja satnice.

Učim da bolje učim

Jedna od knjiga koja može na raličite načine stimulisati proces saznavanja kod vašeg deteta jeste knjiga: „Učim da bolje učim“  izdata od strane Kreativnog centra. U ovoj knjizi dete se uči kako da prepozna svoje talente i sklonosti. Dete uči da bude uporno i ne odustane zbog neuspeha. Uči se da postane odgovoran za stvari koje može samo da obavlja. Knjiga je koncipirana tako da daje kratke i jednostavne savete i pruža mogućnost provere napredka. Saveti su vrlo praktične prirode. Obuhvataju veštine u organizaciji radnog prostora i vremena, motivaciji za izvršavanje domaćih zadataka, poštovanju škoskih pravila. Takođe i rad u grupi, savladavanju stranih jezika, tehnika pamćenja, metode u savladavanju osnovnih matematičkih operacija. Verujemo da je ova knjiga jedinstvena na tržištu upravo zbog toga što se problemima motivacije. Takođe se bavi i radnim navikama bavi na najranijem uzrastu. Namenjena je mlađim osnovcima, a neki delovi knjige mogu biti i za predškolce.

Razvijanje odgovornosti

Kada dete nauči da prihvata svoje obaveze (bilo da se radi o pospremanju igračaka ili odlasku na trening), kada se navikne da ima svakodnevni raspored aktivnosti (kada se jede, kada se ide na spavanje, kada se pakuje za vrtić, kada se ide na neki hobi), mnogo lakše će prihvatiti i školske obaveze.  Na taj način, dete će biti pripremljeno da poštuje pravila i autoritet (do sada autoritet roditelja i/ili vaspitačice). Škola će doneti novine u obimu i sadržaju gradiva, ali dete će već biti naviknuto na to da uči i da ponekad radi i ono što mu je teško.

Uvođenjem dnevnog rasporeda dete uči da mora da radi i ono što mu se u tom trenutku ne radi. Na primer, mora da dođe da jede iako bi radije u tom trenutku išlo napolje, mora da pokupi igračke iako ga to baš tada jako mrzi…. Sve ovo olakšava detetu da  prihvati školu, da se ne povuče pred neuspehom i da razvije svakodnevne radne navike.  A poznato je da što smo u nečemu bolji, to smo motivisaniji da u tome istrajavamo i napredujemo.

Autor: Marija Manojlović, psiholog, REBT savetnik

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas da se prijavite na psihoterapijske seanse koje se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.
Prijavi se

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.