Novogodišnja noć

Novogodišnja noć

Ritual dočeka Nove godine podrazumeva slavlje i porodična okupljanja, ali je to često i povod za preispitivanje, pravljenje bilansa, analizu postignutog i propuštenog…Novogodišnja noć je vreme za nove odluke!

Kraj godine je vreme nade da ćemo u novom periodu životnog ciklusa, u novoj godini, uspeti da postignemo promenu koja će naš život učiniti boljim, a nas srećnijim. Simbolika odbacivanja starog i početak novog perioda ogledaju se u novogodišnjim odlukama. I pored toga što smo različiti, ovakve odluke su nam veoma slične. Veliki broj nas siguran je da će u  novoj godini više vežbati, smršati, osloboditi se neke od štetnih navika, napraviti promene u karijeri. Često je predmet ovakvih odluka bolja organizacija vremena ili trošenja novca, posvećivanje značajnim odnosima sa važnim ljudima (partnerom, decom, roditeljima, prijateljima), ili iskustvima (putovanjima, druženju, učenju).

Novogodišnja noć i praznični entuzijazam

Lista novogodišnjih odluka kreira se pod uticajem praznične atmosfere. Promena sa sobom nosi dozu neizvesnosti i zato je teško naći efikasnu motivaciju za njeno sprovođenje. Ponekad nam  samo malo fali, a to malo mogu da nam nadomeste magične moći novogodišnje noći. Delimično, u tom prazničnom entuzijazmu leži odgovor na pitanje zašto su novogodišnje odluke često kratkog daha. Njihovo psihološko značenje nije za sve ljude istovremeno. Oni koji smatraju da njihovim životom upravljaju spoljašnje okolnosti ili sudbina, ovakve odluke formulišu kao spisak lepih želja. Iza njih u suštini stoji uverenje da će im nova godina magijski obezbediti ostvarenje promena koje žele. Tako odluke o prestanku pušenja ili sprovođenju dijete, na primer, u samom startu bivaju osuđene na neuspeh. Naime, u njihovo ostvarenje neće biti uložen konstruktivan trud.

Postavite konkretan cilj

Donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti za njihovu realizaciju jedna je od najkorisnijih stvari koje možemo da uradimo za sebe. Psihološka istraživanja dokazala su kako su oni koji osećaju da upravljaju svojim životom generalno uspešniji i fizički zdraviji od onih koji veruju da njima ne upravljaju. Preuzimanje akcija sa verom kako je naš život pod našom kontrolom neophodan je uslov svakog uspeha pa i onog u sprovođenju novogodišnjih odluka. Mudro donošenje odluke podrazumeva postavljanje konkretnog, merljivog cilja. Cilj koji je realističan i za nas lično dostižan u unapred određenom, pogodnom vremenskom periodu.

Napravite savršen plan

Ne zaboravite da i pored toga što novogodišnja noć motiviše i podstiče želju za promenom ne postoji idealan period za donošenje odluka. Važnije je napraviti dobru strategiju. Ona podrazumeva izbor efikasnih metoda za postizanje ciljeva.

Kreiranje plana korak po korak podrazumeva da svoj cilj podelite na niz potciljeva koji su konkretni, merljivi i vremenski ograničeni. Time se otklanja strah i neminovno oklevanje kada pokušavamo da napravimo veliku promenu u životu.

Govorite porodici, priljateljima i kolegama o svojim odlukama. I pored toga što držanje odluka u tajnosti ublažava strah od neuspeha, istovremeno omogućava i da lako odustanemo. Generalno, ljudi se češće drže svojih stavova i ubeđenja ako su ih nekome saopštili, javno objavili ili potpisali.

Podsećajte sebe na korist od ostvarivanja donetih odluka. Napravite spisak dobiti koje će vam one doneti.

Fokusirajte se na pozitivne aspekte promene. Još je delotvornije ako ove koristi kombinujete sa zamišljanjem strategija za prevazilaženje pretpostavljenih prepreka na putu ostvarenja.

Kao sastavni deo plana, za svaki postignuti potcilj predvidite malu nagradu koja nije u potpunosti sa samim ciljem, a motiviše osećanjem radosti zbog postignuća.

I na kraju, pokazalo se kao izuzetno važno za uspeh u dostizanju cilja još jedna stvar. Potrebno je pristupiti zapisivanju planova buduće koristi od sprovedene odluke i istaći šta je nagrada za postignute potciljeve. Stavljanje na papir-vođenje dnevnika, kreiranje grafikona i slika povećava šanse za uspeh.

 Autor: Sanja Stanić, psiholog i psihoterapeut, za časopis Story 

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas da se prijavite na psihoterapijske seanse koje se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.
Prijavi se

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.