Individualna psihoterapija

5.000,00 RSD

Opis

Individualna psihoterapija je fokusirana su na rešavanje problema, bilo da su oni emocionalne, ponašajne ili praktične prirode, pri čemu klijent menja obrasce razmišljanja koji ga osujećuju u postizanju željenih ciljeva.