Psihoterapija

5.000,00 RSD

Opis

Individualna psihoterapija je fokusirana su na rešavanje problema, bilo da su oni emocionalne, ponašajne ili praktične prirode, pri čemu klijent menja obrasce razmišljanja koji ga osujećuju u postizanju željenih ciljeva.