Profesionalna orijentacija

10.000,00 RSD

Opis

Profesionalna orijentacija je namenjena onima koji žele da ispune potrebe samorazvoja i samoostvarenja u svetu rada, a uključuje analizu sposobnosti, veština, osobina, stavova i motivacije. Može Vam otkriti kako sami sebe stvarate prepreke da postanete uspešniji, da prepoznate da li je neki posao za Vas, da saznate koje su Vaše jake strane i kako da ih plasirate na tržište.