Šta su tikovi i kako nastaju?

Tikovi

Tikovi su nevoljni pokreti, dakle pokreti kojih je osoba svesna, ali ne uspeva da ih kontroliše.  Tikovi su najčešće brzi i iznenadni pokreti koji nisu usmereni ka nekom cilju.

Vrste tikova

Tikovi mogu biti motorni (nevoljno pokretanje određenog dela tela) ili vokalni (ispuštanje različitih glasova, kašljanje, izgovaranje reči).

Osim toga tikovi mogu biti prosti ili složeni.

Prosti tikovi sastoje se od jednog pokreta ili jednog glasa/zvuka koji se ponavljaju, dok složeni  obuhvataju različite grupe mišića ili složene verbalne konstrukcije. Složeni tikovi mogu uključivati i verbalnu i motornu komponentu.

Najčešći prosti motorni tikovi su: treptanje, podizanje obrve, sleganje ramenima, okretanje ili trzanje glave i vrata. Česti prosti vokalni (glasovni) tikovi su: čišćenje grla, kašljanje, šmrkanje i zevanje. Složeni motorni tikovi uključuju neke kompleksnije pokrete kao što su: grimasiranje, specifični obrasci hodanja, šutiranje ili udarnje rukom i sl. Složeni vokalni tikovi uključuju: ispuštanje brojnih zvukova, ponavljanje slogova, reči ili fraza (eholalija). Ponekad, ali retko uključuje i izgovaranje socijalno neprihvatljivih reči ili fraza (koprolalija).

Turetov sindom

Kada govorimo o složenim tikovima, neophodno je pomenuti i Turetov sindrom koji obuhvata kombinaciju složenih motornih tikova i vokalnih tikova.  Najčešće Turetov sindrom počinje između četvrte i šeste, odnosno između šeste i devete godine života. Češće se javlja kod dečaka i smatra se naslednom bolešću. Karakteristično za tikove jeste da nastaju pre osamnaeste godine života. Većina tikova je prolazna. Tikovi se mogu spontano povlačiti i ponovo pojavljivati.

Kao uzrok nastanka tikova,  govori se o nezrelosti centralnog nervnog sistema, ali i o psihogenoj uslovljenosti tikova. Dr Miodrag Stošljević, koji se kod nas već duže bavi tikovima, smatra da jedan od uzroka nastanka tikova povećan bazični mišićni tonus. Prema njegovim rečima tikovi se u toku prvih godinu dana ne leče, već samo opserviraju i prate, jer u tom periodu  postoji velika verovatnoća da se tikovi sami povući.  Ipak poželjno je da se nakon mesec dana od nastanka tikova, javite lekaru kao bi on mogao da prati razvoj i usložnjavanje tikova ukoliko do toga dođe. Mada i dalje nije u potpunosti jasno koji su sve delovi mozga uključeni u nastajanju tikova i koliki je udeo stresogenih faktora. Neosporno je da samo izvođenje tika donosi kratkotrajno olakšanje.

Tretiranje tikova

Kao vid tretmana predlažu se vežbe relaksacije (naizmenično stezanje i opuštanje određenih grupa mišića), vežbe u vodi ili masaža. U toku masaže detetu skrenite pažnju na mišiće koji su napeti i pomozite mu da nauči kako da ih opušta. Preporučuju se i imitacja ili vežbe u ogledalu (najčešće kada govorimo o facijalnim tikovima), kao i ritmične vežbe,  vežbe za koordinaciju u prostoru, vežbe za ujednačavanje tonusa mišića i diferencijaciju pokreta. Ove vežbe sa detetom radi defektolog-reedukator psihomotorike.  Osim toga, kad su tikovi hronični koristi se i medikamentozna terapija, sa obzirom da neka istraživanja pokazuju da postoji povećan nivo dopamina u mozgu. Obzirom da etimologija ovog poremećaja nije sasvim jasna najčešće se obavlja timska procena koja uključuje neurologa, psihijatra,  psihologa i defektologa.

Pacijenti koji imaju tikove, mogu razviti depresiju ili anksioznost. Iz tog razloga je veoma bitno da njihova sredina razume šta su tikovi i kako nastaju. Nekada tikovi kod dece mogu biti udruženi sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću ili opsesivno-kompulsivnim poremećjem.  Kako bi se smanjila šansa da dođe do komorbiditeta neophodno je da psiholog pruži adekvatnu podršku kako pojedincu tako i njegovoj porodicu. U sledećem tekstu, prisaću o osnovnim postavkama jedne od trenutno najzastupljenijih terapija koja se koristi u radu sa pacijentima koji imaju tikove (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics – CBIT).

Autor: Marija Manojlović, psiholog, REBT savetnik

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas da se prijavite na naše programe edukacije, koji se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.