Strah od smrti

Otuđenost i kako se izboriti sa njom

Strah od smrti univerzalan je ljudski strah. Može se reći da strah od smrti obuhvata strah od konačnosti, strah od nepoznatog, često i strah od bola. Strah od smrti umnogome je povezan sa smislom koji dajemo sopstvenom životu. Kao i sa našim relegijskim i tradicionalnim uverenjima društva u kome živimo.

Fenomen smrti

Može se reči da individualistička kultura manje pažnje posvećuje ritualima vezanim za  umiranje. Takođe, kao i da fenomen smrti uglavnom ima negativnu konotaciju. Ljudi često beže od neprijatnosti, diskonfora i tuge koju smrt nosi sa sobom.  Smrt nije česta tema debata i razgovora. Uobičajno je da se sa decom o ovim temama ne govori. Stoga, sopstvena bolest ili bolest ili smrt bliske osobe česti su okidači za razmišljanje o smrti.

Medicinski aspekti

Zanimljivo je da, sa medicinskog aspekta, nema opravdanja za pretpostavku  da je intenzitet bola različitih uzroka smrti veći od intenziteta bola različitih bolesti i povreda koje smo možda već iskusili. Osim toga umiranje samo po sebi ne uključuje nužno bolne procese.

Ukoliko svet posmatramo kao produkt moždane aktivnosti, kako umiranje podrazumeva prekid moždane aktivnosti,  mi nikada ne možemo biti svesni svoje smrti. Na isti način na koji čovek ne može biti svestan iskustva nesvestice usled gubitka svesti prilikom nekih moždanih povreda ili anastezije.

Tanatofobija

Tanatofobija predstavlja izražen patološki strah od smrti koji osobu remeti u svakodnevnom funkcionisanju. Kada razmišlja o sopstvenoj smrti ili smrti bliske odobe strah može dostići nivo panike.  Osoba izbegava situacije koje su povezane sa smrću (posete bolnicama, groblju, sahrane…). Patološki strah od smrti može se javiti izolovano ili u okviru nekog drugog poremećaja poput zdrastvene ili generalizovane anksioznosti.  Kako bi se osobi pomoglo da prevaziđe strah od smrti neophodno je videti koja su njena uverenja vezana za smrt i šta je ono što je povodom smrti najviše uznemirava.  Kada razmišljamo o konačnosti veoma je bitan naš pogled na sopstveni život i njegov smisao.

Strah od smrti i pitanja egzistencijalizma

Smisao koji smrt za nas ima neraskidivo je povezan sa smislom koji za nas ima život.  Može se reći da se strahom od smrti možemo baviti isključivo ukoliko se bavimo i drugim pitanjima egzistencijalizma. Sa druge strane, svest o konačnosti i smrti može nam pomoći da živimo «sada i ovde«, da ispunio svoj život stvarima koje su za nas bitne i da vrednujemo različita životna iskustva. Prihvatanje smrti kao sastavnog dela života, menjanje pogleda na ovaj fenomen i nalaženje smisla njegovog postojanja bili bi neki od  ciljeva u radu sa pacijentima koji pate od tanatofobije.

Knjige koje se bave doživljajem smrti

U radu sa pacijentima koji su na palijativnom zbrinjavanju, poznati psihoterapeut Irvin Jalom napisao je knjigu:  „Gledanje u sunce“ koja se bavi doživljajem smrti. Kada govorimo o konceptu smrti kod dece Kreativni centar izdao je knjigu pod nazivom:„ Šta da radiš kada umre neko koga voliš“.

Autor: Marija Manojlović, psiholog, REBT savetnik

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas da se prijavite na naše programe edukacije, koji se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.