Stalno bolestan

U ordinaciju ulazi žena i sa vrata počinje svoju priču. U vanbračnoj zajednici je već 5 godina, nemaju dece i nije joj jasno šta više očekuje od partnera, on je stalno bolestan, kada ... Stalno bo...