Preterana briga

Za razliku od ,,baš me briga’’ osoba, onih koje  kroz život naprosto plešu, ne obazirući se ni na kakve prepreke, postoje ljudi koji u svemu vide kamen spoticanja i razlog da misle da svaki vreba b...