Želje

Želim da... Hoću da... Voleo bih... Nadam se da ću... Moje ambicije su... A, onda se javljaju pitanja koja mogu biti visoko provokativna za osobu koja ima želje i nadanja.... Šta ako nezadovoljen...