Jadan ja; blago njima

Jadan ja; blago njima je priča o samosažaljenju. Život mladog monaha u Tajlandu delovao mi je nepravično. Stariji monasi dobijali su najbolju hranu, sedeli na najmekšim jastucima i nikad nisu mora...