Strah od smrti

Strah od smrti univerzalan je ljudski strah. Može se reći da strah od smrti obuhvata strah od konačnosti, strah od nepoznatog, često i strah od bola. Strah od smrti umnogome je povezan sa smislom k...