Bekov inventar
depresivnosti

Da li ste depresivni, i ukoliko da, u kojoj meri?

Pristupite rešavanju Bekovog Inventara Depresivnosti (BDI), najpouzdanijeg instrumenta za merenje depresivnosti.

 

Ispod se nalazi 21-na grupa iskaza. Označite iskaz koji najviše odgovara Vašem raspoloženju u poslednje dve nedelje.

 

U svakoj grupi označite samo jedan odgovarajući iskaz.

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

Molimo Vas da popunite sve odgovore