Pavle i Maja

Brz i efikasan način rešavanja sporova, bez sudova i odloženih ročišta. Sve je bilo završeno nakon četiri susreta. Preporučujemo od srca!