Helena

Moje dete sam upisala u internacionalnu školu, jer su školski programi različiti od onih koje je pohađalo do tada i napravila sam pravi izbor. Toliko sam  se brinula, dobila sam podršku u pravom trenutku za ovaj izbor.