Miloševići

Mi smo ponovo na okupu, nikad jači. Prebrodili smo krizu u koju smo upali zbog bolesti našeg sina. Gde postoji jedinstvo ni problem nisu nerešivi. Hvala Vam!