Nenad i Maja

Našu Lenu smo doveli na testiranje za profesionalnu orijentaciju kada je imala 14 godina i nije bila sigurna koju gimnaziju da upiše. Mišljenje i stručnost nezavisne osobe se u potpunosti poklopilo u ono u šta smo i mi verovali tako da više ne sumnjamo u najbolji izbor za naše dete!