Sanja Jokić

Dugo sam se premišljala oko izbora fakulteta, tokom gimnazije. Mnoge oblasti mi dobro idu, ali ni sa jednom delatnošću nisam bila privučena. Nakon toga razgovarala sam sa roditeljima o učešću u profesionalnoj orijentaciji. Rezultati i mišljenje psihologa mi je omogućilo da bolje upoznam sebe, da drugačije pristupim odabiru profesije i otkrijem šta je ono što mi leži. Jako sam zadovoljna!