Vanja

Strah od javnog nastupa sam uspešno prevazišao. Sad mi se čak i dopada da držim prezentaciju pred 100 ili 500 ljudi.