Unapređivanje pažnje kod dece

U prošlom postu govorili smo o tome kako se definiše pažnja i koje su njene osnovne karakteristike. Zato ćemo u ovom postu nastojati da vam pružimo konkretne savete za unapređivanje pažnje kod dece, kako da podstičete i trenirate koncentraciju i fokus pažnje kod deteta. Kao što smo već naveli, usmeravanje i održavanje pažnje jesu osobine pažnje koje se mogu vežbati. Iako kompleksnost i obim zadataka variraju sa uzrastom ovde ćemo navesti tipične zadatke za unapređivanje pažnje kod dece, koji mogu poboljšati pažnju i koncentraciju kod vašeg deteta:

Vežbe za unapređivanje pažnje kod dece

Na uzrastu od dve godine pa do predškolskog i ranog školskog uzrasta najčešći zadaci su:

Zadatak br.1. Povezivanje brojeva

Dete treba da poveže brojeve kako bi oformilo sliku. Dobro je da ovaj zadatak radi što brže može.

Zadatak br.2. Zaokruživanje

Dete treba da zaokruži kako se određeni crtež vidi kada ga gleda ptica ili žaba. Na ovaj način dete vežba da sagleda figure iz više uglova i da može da zamisli predmet iz različitih perspektiva.

Zadatak br.3. Dopuna niza

Dete treba da dopuni niz u kome nedostaje određeni broj ili figura. Ovi zadaci slični su zadacima koje nalazimo na internetu kada radimo testove inteligencije, samo što su naravno prilagođeni uzrastu. Cilj je da dete uoči logiku niza.

Zadatak br.4. Dopuna slike

Dete treba da dopuni sliku na kojoj neki deo nedostaje. Ovom vežbom dete razvija sposobnost da uočava detalje.

Zadatak br.5. Izlaz iz lavirinta

Dete treba da pronađe izlaz iz lavirinta. Dobro je da se dete trudi da to uradi za što kraće vreme. Ova vežba razvija finu motoriku kod deteta, kao i vizo-motornu kordinaciju.

Zadatak br.6. Opažaj identičnih slika

Dete treba da se odluči koja slika u nizu na desnoj strani odgovara predmetu sa leve strane. Na primer na levoj strani je dat sto, a na desnoj u nizu je data stolica.

Zadatak br.7. Deo koji nedostaje

Dete treba da uoči deo koji nedostaje na slici i da ga zalepi (nalepnice su ponuđene). Dete vežba uočavanje detalja i finu motoriku.

Zadatak br.8. Opažanje emocija

Na osnovu kratkog teksta odnosno pričice dete treba da pogodi kako se junak priče osećao i da zaokruži srećno tužno, zabrinuto ili neko drugo lice. Dete se uči da opaža i prepoznaje emocije kod drugih.

Zadatak br.9. Povezivanje

Dete treba da poveže figuru na levoj strain sa njenom senkom na desnoj strain. Dete se uči da opaža konture i prepoznaje oblike. Na primer zadatak je da poveže Petra Pana i njegovu senku

Zadatak br.10. Isti oblici

U ponuđenom nizu dete treba da pronađe igračku koja je istog oblika kao kruška. Ovoga puta akcenat nije na detaljima, dete se uči da opaža predmete u celini i prepoznaje njihove oblike.

Zadatak br.11. Identični modeli

U nizu sa desne strane  dete treba da pronađe sliku koja je identična modelu sa leve strane. Dete se uči da menja fokus i smerava pažnju na detalje.

Zadatak br.12. Uočiti razlike

Potrebno je da dete uoči razlike između dve naizgled identične slike. Dete se uči da menja fokus i smerava pažnju na detalje.

Zadatak br.13. Perspektiva

Potrebno je da dete iseče  (uz asistenciju odraslog), a zatim zalepi neki deo slike kako bi datu sliku video iz druge perspektive. Na ovaj način dete vežba da sagleda predmet iz više uglova, a uz to vežba i finu mototriku.

Neke od ovih vežbica, pogotovu kada govorimo o razvoju fine motorike, mogu se naći u Radnom kompletu za predškolce izdavačke kuće Pčelica.

Zadatak br.14. Slušanje priče

Osim toga bitno je da dete nauči da sluša i prati priču. Zato se preporučuje da roditelji od ranog uzrasta deci pričaju priče, da ih postepeno usložnjavaju i produžuju kao i da potavljaju deci pitanja vezana za sadržaj. Na ovaj način dete većba da usmerava pažnju na sadržaj i ostane koncentrisan dokle god priča traje.

Kada govorimo o starijim uzrastima, čitanje je osnovna vežba kojom se razvija pažnja i trenira koncentracija. Dete treba da se fokusira na sadržaj teksta, da proba da osim toga zapamti što više detalja i da sve duže ostaje koncentrisano, odnosno da se vreme čitanja postepeno produžava.

Autor: Marija Manojlović, psiholog, REBT savetnik

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas da se prijavite na psihoterapijske seanse koje se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.
Prijavi se

 

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.