Vaspitanje dece

vaspitanje dece

Vaspitanje dece je dug i zahtevan proces koji pre svega iziskuje strpljenje i doslednost. Prva socijalna grupa sa kojom se deca sreću prilikom rađanja je porodica. Jasna i precizno definisana pravila kao i modeli komunikacije i ponašanja, rešavanje konflikata sve se to prvo uči u porodici. Način ophođenja prema vršnjacima i autoritetima je takođe deo vašeg sistema vaspitanja. Nošenje sa uspesima i neupesima, vrednovanje znanja i usvajanje socijalno prihvatljivih modela… i još mnogo toga…pune ruke posla…

Jeste, ponekad je odgovoran i temperament deteta (urođena, biološka osnova ličnosti). Temperament je sklonost ka određenom načinu reagovanja i određenim raspoloženjima. On nam je genetski dat. Na osnovu temperamenta se izgrađuje karakter, postojani sistem uobičajenih karakteristika ponašanja čoveka.

Kaže se da je karakter splet crta jednog čoveka ili njegov životni stil.

Tako da dragi moji roditelji kakvo god da ste „dobili” dete (temperament) ima prostora za modelovanje (karakter). Jer „Kako seješ, tako i žanješ“. Vaspitanje dece modeluje karakter.

Autor: Vesna Milojević, master psiholog i porodični psihoterapeut

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas da se prijavite na psihoterapijske seanse koje se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.
Prijavi se

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.