Naš tim

Naš uspeh je zasnovan na zadovoljstvu i preporukama naših klijenata. Ponosni smo što smo psihoterapijske usluge uspeli da približimo velikom broju korisnika.
Naš multidisciplinarni tim čine stručnjaci iz različitih oblasti: Psihologija, Psihijatrija, Logopedija, Socijalni rad.

Članovi našeg tima su istovremeno i licencirani psihoterapeuti različitih psihoterapijskih orijentacija:

Radnog iskustva
12 godina.

Upoznajte nas

Stručni i multidisciplinarni tim

 Psihološkog savetovališta Centar čine:

Marija Rapajić

Master psiholog, psihoterapeut pod supervizijom..

Pogledaj više

Irena Werner

​Dostizanjem uvida o udelu sopstvene odgovornosti za održavanje emocionalnog problema, preko promene svog sistema uverenja dolazite do uvida da postoji izvesna sloboda izbora u emocionalnom ponašanju...

Pogledaj više

Jelena Vojnović

Sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kliničke psihologije i telesne psihoterapije, u radu koristim širok spektar verbalnih i neverbalnih tehnika koje se upotrebljavaju u okviru telesne psihoterapije i neke od tih...

Pogledaj više

Tijana Spasojević

Master psiholog sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Osnovne i master studije kliničke psihologije završila sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu...

Pogledaj više

dr Tatjana Vlašković Jovićević

Nakon ​Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na kome sam diplomirala, obavila sam obavezan lekarski staž u Kliničkom Centru Srbije i položila stručni ispit...

Pogledaj više

Marija Kitanovski

Rešite probleme mucanja kod dece i odraslih, nepravilan izgovor glasova kod dece i odraslih, poteškoće u savladavanju čitanja, pisanja i školskog gradiva.

Pogledaj više

Olivera Džunić

U radu sa porodicama, usmeravam se na međusobne odnose i komunikaciju. Tokom dugogodišnjeg rada sa pacijentima klinike za psihijatrijske bolesti Dr "Laza Lazarević" u Beogradu kao i višegodišnjeg iskustva u privatnoj praksi...

Pogledaj više

Vera Madžar

 Dugogodišnji rad sa porodicama i pojedincima osnažila je ideja da je ljudima potrebna mreža podrške za skoro sve izazove u životu koje nazivamo kriznim stanjima. Nisu sve krize loše, naprotiv, mogu biti pokretači značajnih odluka i promena u životu...

Pogledaj više