Naše usluge

Usluge koje nudimo su preventivne, dijagnostičke i terapijske:

Pored individualne, bračne i porodične psihoterapije, psihološkog savetovanja, procene ličnosti, psihodijagnostike, farmakoterapije i logopedskih usluga kako za decu, adolescente i odrasle osobe, možemo vam ponuditi i usluge iz oblasti profesionalne orijentacije, razvoja karijere i medijacije.

Psihoterapiju, osim u prijatnom ambijentu u centru Beograda radimo i online putem Skype-a ili Viber-a.

PSC Usluge
PSC Ikonica

Psihoterapija

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija se definiše kao strukturisani proces u kome posebno osposobljeni stručnjak – psihoterapeut pomaže osobi da dođe do željene promene.

Šta nam psihoterapija omogućava?

Psihoterapija nam omogućava sasvim nove, duboke uvide u sopstvenu ličnost, druge ljude i naše odnose sa njima. Učimo da sagledamo stvari iz različitih perspektiva, učimo da prihvatimo sebe i svoje emocije kao i ljude oko nas. Bilo da se psihoterapija svodi na rešavanje trenutnih tegoba ili problema koje traju duže vreme…

Pročitajte detaljnije
PSC Ikonica

Procena ličnosti

Šta je procena ličnosti?

Procena ličnosti podrazumeva korišćenje različitih testova ličnosti i testova sposobnosti odnosno inteligencije, radi procene aktuelnog psihološkog funkcionisanja osobe. Klijenti se najčešće na ličnu inicijativu testiraju jer su radoznali da saznaju svoj koeficijent nteligencije, žele da otkriju nešto više o sebi, da jasnije sagledaju svoje jake i slabe strane da bi sa njima efikasnije izlazili na kraj i unapredili svoj način funkcionisanja, a samim tim poboljšali i kvalitet života…

Pročitajte detaljnije
PSC Usluge
PSC Usluge
PSC Ikonica

Farmakoterapija

Kao i u svakoj grani medicine, tako se i u psihijatriji koriste lekovi za različite probleme, poremećaje i bolesti.

Generalno gledano, lekovi za lečenje psihijatrijskih bolesti su: antidepresivi, sedativi i hipnotici, Antipsihotici i stabilizatori raspoloženja.

Pročitajte detaljnije
PSC Ikonica

Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija – stručna pomoć pri upisu srednje škole: Profesionalna orijentacija je psihološko procenjivanje vaših sposobnosti, ličnosti, interesovanja, motiva i očekivanja, sa ciljem da vam se pomogne u uspešnom izboru zanimanja. Profesionalna orijentacija je posebno važna u današnje vreme kada se na tržištu rada pojavljuju nova zanimanja, kao što su ona koja su vezana za informacione tehnologije. Profesionalna orijentacija otkriva karakteristike programera ili crte ličnosti ljudi stvorenih da postanu menadžeri društvenih…

Pročitajte detaljnije
PSC Usluge
PSC Usluge
PSC Ikonica

Karijerno savetovanje

Čemu služi karijerno savetovanje?

Već ste napravili izbor srednje škole ili fakulteta i imate radno iskustvo, ali želite da Vaša karijera pođe u drugom smeru?

Radite ono što Vas čini najboljim!

Usluga u oblasti karijernog vođenja započinje profilisanjem kandidata koje uključuje analizu veština, osobina, stavova i motivacije radi određivanja pravaca u razvoju karijere. Usluge…

Pročitajte detaljnije
PSC Ikonica

Logoped

Ko je logoped?

Logoped je stručnjak koji koristi personalizovan, dinamičan i profesionalni pristup govorno-jezičkim poremećajima u radu sa decom, adolescentima i odraslima.

Kome je potreban logoped?

Deci, u prevazilaženju razvojnih govorno-jezičkih poremećaja, Adolescentima, u otklanjanju postojećih razvojnih smetnji i prevazilaženju novih poremećaja govora i jezika, odraslima, za ublažavanje govorno-jezičkih poremećaja kao i za očuvanje I…

Pročitajte detaljnije
PSC Usluge
PSC Usluge
PSC Ikonica

Edukativni seminari

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas na naše programe edukacije koje se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online.

Aktuelni treninzi:

Trening samopouzdanja – Trening asertivnih veština komunikacije – Autogeni trening – osnovni nivo i nivo za trenere – Profesionalna orijentacija za psihologe – Razvoj i upravljanje karijerom zaposlenih – Upravljanje vremenom – Osnove farmakoterapije u psihijatriji – Uvod u forenzičku…

Pročitajte detaljnije
PSC Ikonica

Medijacija

Šta je medijacija?

Medijacija je oblik vansudskog rešavanja spora između dve ili više strana, uz pomoć trećeg, nezavisnog i nepristrasnog lica – medijatora. Medijacija je jednostavan, poverljiv i dobrovoljan postupak, u kojem strane svojim rečima iznose sopstvenu stranu priče i aktivno učestvuju od početka do kraja postupka.

Takođe, strane imaju kontrolu nad postupkom i mogu odustati u svakom…

Pročitajte detaljnije
PSC Usluge
PSC Usluge
PSC Ikonica

E-book: Samopouzdanje

Naučite 30 tehnika samopouzdanja za 30 dana

Ultimativni vodič

Smatrate da nemate dovoljno samopouzdanja i želeli biste da ga unapredite?

Na pravom ste mestu i  ovaj E-book je za vas. Dobićete potrebno znanje i tehnike koji će Vam omogućiti da podignete samopouzdanje na viši nivo.

Pročitajte detaljnije
PSC Ikonica

PSC Usluge