O nama

Dobrodošli u Psihološko savetovalište Centar!

O nama – Već 10 godina pomažemo svojim klijentima da unaprede kvalitet svog života i prevaziđu životne krize, na taj način što stiču nove uvide i uče nove veštine koje primenjuju u privatnom i poslovnom životu.

Naš uspeh je zasnovan na zadovoljstvu i preporukama naših klijenata. Ponosni smo što smo psihoterapijske usluge uspeli da približimo velikom broju korisnika.

Zakazivanje svog termina možete izvršiti ovde!

Uslovi korišćenja
PSC Mobile image

Naš tim

O nama – Naš multidisciplinarni tim čine stručnjaci iz različitih oblasti:

  • Psihologija

Psihologija je naučna disciplina koja se bavi sistematskim proučavanjem psihičkog života ljudi.

  • Psihijatrija

Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem porekla, mehanizama i procesa nastanka, oblika, rasprostranjenosti i lečenja psihičkih bolesti i poremećaja. Psihijatrija se bavi, osim lečenja, i prevencijom duševnih bolesti, kao i rehabilitacijom obolelih.

  • Neurologija

Neurologija se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema – mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića. Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera.

  • Logopedija

Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke. Logopedi su usmereni na sticanje specifičnih znanja u oblasti nastanka, procene (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervencije (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije.

  • Socijalni Rad

Od svog nastanka do danas, definiše na različite načine. To je profesija čiji je zadatak pružanje pomoći u cilju boljeg prilagođavanja pojedinaca i društvene sredine, odnosno profesiju u službi razvoja ličnosti, grupa i zajednice.

  • Medijacija

Medijacija je oblik mirnog rešavanja sporova između dve ili više strana, uz pomoć neutralne treće strane, medijatora. To je dobrovoljan proces, koji se sprovodi samo ukoliko su se o tome sve strane saglase.

Članovi našeg tima su istovremeno i licencirani psihoterapeuti.

O nama i člancima koje pišemo za različite medije možete pogledati ovde:

Kako možemo pomoći?

Psihoterapija

Psihoterapija se definiše kao strukturisani proces u kome posebno osposobljeni stručnjak - psihoterapeut pomaže osobi da dođe do željene promene. Psihoterapija nam omogućava sasvim nove, duboke...

Pročitajte detaljnije

Procena ličnosti

Šta je procena ličnosti? Procena ličnosti podrazumeva korišćenje različlitih testova ličnosti i testova sposobnosti odnosno inteligencije, radi procene aktuelnog psihološkog funkcionisanja osobe...

Pročitajte detaljnije
farmakoterapija-iconfarmakoterapija-icon

Farmakoterapija

Kao i u svakoj grani medicine, tako se i u psihijatriji koriste lekovi za različite probleme, poremećaje i bolesti. Generalno gledano, lekovi za lečenje psihijatrijskih bolesti su...

Pročitajte detaljnije
orijentacija-icon

Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacije je psihološko procenjivanje tvojih sposobnosti, ličnosti, interesovanja, motiva i očekivanja, sa ciljem da ti se pomogne u uspešnom izboru zanimanja.

Pročitajte detaljnije
razvoj-karijere-icon

Razvoj karijere

Usluga u oblasti karijernog vođenja započinje profilisanjem kandidata koje uključuje analizu veština, osobina, stavova i motivacije radi određivanja pravaca u razvoju karijere.

Pročitajte detaljnije
logoped-icon

Logoped

Logoped je stručnjak koji koristi personalizovan, dinamičan i profesionalni pristup govorno-jezičkim poremećajima u radu sa decom, adolescentima i odraslima.

Pročitajte detaljnije
edukacija-icon

Edukacije

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas na naše programe edukacije koje se održavaju u prostorijama PSC-a u Beogradu ili online

Pročitajte detaljnije
medijacija-icon (3)

Medijacija

Medijacija, odnosno posredovanje, jeste oblik mirnog rešavanja spora između dve ili više strana, uz pomoć trećeg, nezavisnog i nepristrasnog lica – medijatora.

Pročitajte detaljnije
10
Godina Iskustva
15703
Klijenata
257
Sertifikata
72520
Održanih Seansi
87
Održanih Seminara

Naša misija i vizija

Naša misija je da pomognemo svakom našem klijentu da bude bolja verzija sebe.

PSC Mobile image

Naša vizija je da osobe koriste usluge za unapređenje mentalnog zdravlja bez stigmatizacije.

Upoznajte nas

Stručni i multidisciplinarni tim Psihološkog savetovališta Centar čine:

employee image

Irena Werner

master psiholog

licencirani RE&KBT psihoterapeut

U radu sa odraslima i adolescentima, susrećem se sa različitim problemima. Nekada su to problemi koji zahtevaju samo savet i podršku. Niko ne poznaje klijenta bolje od njega samog, te je klijent ...

Read More...

employee image

dr Stanislava Kijač

specijalista

psihijatrije

Primarna oblast interesovanja su neurotični poremećaji, poremećaji ličnosti i granična stanja. U svom radu uspešno primenjuje integrativne principe dijagnostike i lečenja. Bavi se ...

Read More...

employee image

Jelena Vojnović

klinički psiholog

licencirani telesni psihoterapeut

Sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kliničke psihologije i telesne psihoterapije, u radu koristim širok spektar verbalnih i neverbalnih tehnika koje se upotrebljavaju u okviru telesne psihoterapije ...

Read More...

employee image

dr Miloš Lazarević

Doktor medicine

RE&KBT savetnik

Na klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Srbije, vodio sam iskustveno edukativne psihodramske radionice. Oblasti specijalnosti su mi anksiozna i depresivna stanja, upravljanje besom i nezadovoljstvom ...

Read More...

employee image

dr Tatjana Vlašković Jovićević

specijalista psihijatrije

licencirani RE&KBT psihoterapeut

​Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2010. godine. Obavezan lekarski staž obavila je u Kliničkom Centru Srbije i položila stručni ispit ...

Read More...

employee image

Marija Kitanovski

logoped, voditelj socio-terapijskog kluba

Rešite probleme mucanja kod dece i odraslih, nepravilan izgovor glasova kod dece i odraslih, poteškoće u savladavanju čitanja, pisanja i školskog gradiva ...

Read More...

employee image

Sunčica Đorđević

master logoped, doktorand nauka logopedije

Kroz stimulaciju ranog razvoja dece do 3. godine je omogućeno najintenzivnije učenje u periodu razvoja jezika ...

Read More...