dr Tatjana Vlašković Jovićević

Specijalista psihijatrije, licencirani RE&KBT psihoterapeut

Nakon ​Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na kome sam diplomirala, obavila sam obavezan lekarski staž u Kliničkom Centru Srbije i položila stručni ispit. Zaposlila sam se u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu i položila specijalistički ispit iz psihijatrije. Upisala sam Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Neurologija. U radu sa adolescentima i odraslima, najvažnije mi je da ih što bolje razumem i pomognem, prvo pshoterapijskim, a kada je neophodno i farmakoterapijskim pristupom. Borim se za destigmatizaciju osoba koje boluju od psihijatrijskih bolesti, kao i prevenciju i unapređenje mentalnog zdravlja. Učestvujem kao predavač i edukator iz brojnih psihijatrijskih oblasti i tema, otvorena za saradnju sa dragim kolegama psiholozima, pedagozima i sl, jer smatram da je samo timski rad dobar način da se pomogne ljudima. Specijalizovana za čitav dijapazon psihijatrijskih oboljenja, kako za neurotske, za psihotične poremećaje, tako i za poremećaje ličnosti, sa psihoterapijske i farmakoterapijske strane.

OBLASTI SPECIJALNOSTI

 • Anksiozna i depresivna stanja
 • Lečenje psihotičnih poremećaja
 • Lečenje poremećaja ličnosti
 • Farmakoterapija
 • Psihološko lečenje žena i parova tokom procesa vantelesne oplodnje
 • Koučing i savetovanje

PROFESIONALNA UDRUŽENJA

 • Srpska lekarska komora
 • Udruženje psihijatara Srbije
 • Udruženje za kognitivne i bihejvioralne terapije

FORMALNO OBRAZOVANJE

 • Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • REBT psihoterapeut Albert Elis Institut
 • Logosinteza
 • KBT koučing
dr Tatjana Vlašković Jovićević