Lidija Ristić Milojević

Diplomirani psiholog, Kognitivno bihejvioralni psihoterapeut

Moj pristup radu prati kinesku poslovicu „Ako čoveku daš ribu, nahranićeš ga za jedan dan; ako ga naučiš da lovi ribu, nahranićeš ga za ceo život.“ Cilj mi je da klijent nauči nove veštine kako bi se lakše hvatao u koštac sa problemima i kako bi bio funkcionalniji i efikasniji u ostvarivanju sopstvenih životnih ciljeva. Terapija se završava kada klijent nauči kako da sam sebi bude psihoterapeut. Koristim tehnike kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, koja je relativno kratkotrajna i efikasna kod raznih psiholoških problema, kao što su depresija, anksioznost, bes, partnerski/bračni problemi, strahovi, fobije, panični napadi, opsesivno-kompulsivni poremećaj, poremećji ishrane, seksualne disfunkcije, problemi u komunikaciji, nisko samopouzdanje, burn-out... Terapija je usmerena na to kako razmišljamo, kako se ponašamo i kako komuniciramo danas (neki drugi terapijski pravci su više usmereni na ranija iskustva iz detinjstva). Sam proces rada se zasniva na saradnji sa klijentom i aktivnom učešću klijenta u postavljanju ciljeva tretmana, planiranju seansi i praktikovanju tehnika. Pored individualnog rada, usmerena sam i na rad sa parovima. Trajanje individualne seanse je 50 minuta, a bračne/partnerske 70 minuta. Autor sam i realizator seminara „Veština vladanja sobom – asertivna komunikacija“ akreditovanog od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, „Kognitivno-bihejvioralna terapija bola“, koji je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i "Veština relaksacije". Akreditovani sam realizator programa Nacionalne akademije za javnu upravu i imam višegodišnje iskustvo kao trener za trenere iz oblasti asertivne komunikacije. OBLASTI SPECIJALNOSTI
 • Individualna psihoterapija odrasih i adolescenata
 • Anksiozna i depresivna stanja
 • Upravljanje besom i nezadovoljstvom
 • Prevazilaženje stresa
 • Strahovi/fobije
 • Panični napadi
 • Opsesivno-kompulsivni poremećaj
 • Seksualne disfunkcije
 • Problemi u komunikaciji
 • Nisko samopouzdanje
 • Sagorevanje (burn-out)
 • Problemi odlaganja
 • Razvoj socijalnih veština
 • Partnerska i bračna psihoterapija
 • Grupni rad
 • Asertivna komunikacija
 • Tehnike relaksacije
 • Prevladavanje stresa
PROFESIONALNA UDRUŽENJA
 • Društvo psihologa Srbije
 • Društvo bihevioralne teorije i prakse (Srpska asocijacija bihejvioralno kognitivnih terapeuta)
 • Savez društava psihoterapeuta Srbije
FORMALNO OBRAZOVANJE
 • Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Psihoterapeut kognitivno bihejvioralne orijentacije, Društvo bihevioralne teorije i prakse
 • Nacionalni sertifikat za psihoterapiju, Savez društava psihoterapeuta Srbije
 • Sertifikovani trener za trenere asertivne komunikacije, Društvo bihevioralne teorije i prakse
 • Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): napredni iskustveno-instruktivni kurs, Centar za primenjenu psihologiju (Društvo psihologa Srbije)
 • Certificate in Coaching Skills, Koučing centar
Lidija Ristić Milojević