Marija Kitanovski

Master logoped, reedukator psihomotorike

Rešite probleme mucanja kod dece i odraslih, nepravilan izgovor glasova kod dece i odraslih, poteškoće u savladavanju čitanja, pisanja i školskog gradiva.   OBLASTI SPECIJALNOSTI
  • Unapređenje kvaliteta života dece kroz profesionalnu praksu
  • Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom
  • Veštine osnivanja i vođenja grupe za (samo)podršku mladih u riziku
  • Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u Jugoistočnoj Evropi“
PROFESIONALNA UDRUŽENJA
  • Član Udruženja logopeda Srbije
  • Član Društva defektologa Srbije
Marija Kitanovski