Marija Rapajić

Master psiholog, Asistent Izvršnog direktora

Osnovne i master studije završila sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. U vreme završetka studija, radila sam u humanitarnoj organizaciji ,,Dečje srce” kao lični pratilac jednog deteta sa posebnim potrebama. Pored osnovnog zanimanja sam i integrativni psihoterapeut pod supervizijom, odnosno, u svom radu koristim kombinaciju tehnika i teorijskih postulata koji proističu iz različitih psihoterapijskih škola i orijentacija. Samim tim, moja interesovanja takođe su široka, a neka od njih obuhvataju domen poslovne i organizacione psihologije, te kliničke psihologije i psihopatologije, kao i drugih, poput forenzičke, razvojne i socijalne, ali i pozitivne psihologije i slično. PROFESIONALNA UDRUŽENJA
  • Društvo psihologa Srbije
  • Asocijacija integrativnih terapeuta
  • Savez društava psihoterapeuta Srbije
FORMALNO OBRAZOVANJE
  • Diplomirani psiholog, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, modul: poslovna psihologija
  • Master psiholog, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, modul: psihoterapija
  • Integrativni psihoterapeut pod supervizijom
Marija Rapajić