Svetlana Janković

Master defektolog, Sistemsko-porodični terapeut

Svetlana Janković ima višegodišnje iskustvo u radu sa porodicama, parovima i pojedincima, kada je u pitanju psihoterapijska praksa. Posebno je usredsređena na unapređenje međuljudskih odnosa i komunikaciju sa drugim članovima porodice. Iskustvo u radu: - Psihoterapeut KLA "Železničar" od 2009. godine. - Sistemsko porodični psihoterapeut u privatnoj praksi od 2009. godine. - Saradnja i podrška u radu zaposlenih u sistemu "Železnica Srbije" vezano za osetljive kategorije zaposlenih i članove njihovih porodica u periodu 2010-2020. godine. - Saradnja i podrška u radu vaspitačima učeničkog doma "Železničko tehničke škole" u periodu 2010-2015. godine. - Tretman alkoholizma, sistemsko porodični aspekt - supervizijski i lični rad kolega koji su u procesu edukacije u periodu 2015-2023. godine.

PROFESIONALNA UDRUŽENJA

  • Asocijacija sistemskih terapeuta
  • Savez društava psihoterapeuta Srbije

FORMALNO OBRAZOVANJE

  • Sertifikovani bračno-porodični psihoterapeut, sertifikat izdao Savez društava psihoterapeuta Srbije SDPTS, 2008. godine.
  • Defektološki fakultet (specijalni pedagog za prevenciju lica sa poremećajima u ponašanju).
  • Edukacija iz šema terapije, 2022 – u toku.
Svetlana Janković