Tijana Spasojević

Master psiholog, RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom

Master psiholog sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Osnovne i master studije kliničke psihologije završila sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sem toga, kontinuirano se edukujem u različitim poljima psihologije i psihoterapije, kako bih bila u mogućnosti da primenim sveobuhvatni i integrativni pristup u radu sa klijentima. Dosadašnja znanja i iskustva stekla sam u radu sa decom, mladima i odraslima kroz privatnu psihološku praksu, nevladine i humanitarne organizacije, kao i učestvovanjem u projektima.
  Verujem da se promene ostvaruju kada prepoznamo svoju ulogu u procesu promene i preuzmemo odgovarajući stepen lične odgovornosti za svoje ponašanje i emocije. Lična odgovornost i određeni stepen izbora u svom emocionalnom ponašanju proističe iz naših uverenja i načina na koji interpretiramo situacije koje nam se događaju. Tokom psihoterapijskog procesa, aktivno ću vas usmeravati u procesu osvešćivanja svojih uverenja, podržavati u zameni onih uverenja koja vam ne koriste koristnijim, te njihovoj primeni u svakodnevnom životu, sa ciljem poboljšanja opšteg kvaliteta i zadovoljstva svojim životom.
   Pored psihoterapije i psihološkog savetovanja, moja interesovanja uključuju psihološku procenu, promociju mentalnog zdravlja, kao i planiranje i sprovođenje edukativnih treninga za širu javnost.
    Oblasti specijalnosti uključuju psihološku podršku i savetovanje u vezi sa:
    • Prevazilaženjem negativnog samovrednovanja i podizanjem samopouzdanja
    • Asertivnošću i drugim interpersonalnim veštinama
    • Problemima u učenju
    • Profesionalnom orijentacijom i karijerno savetovanje
    • Anksiozna stanja
    • Depresivna stanja
    • Prokrastinacija
    • Kontrola besa i nezadovoljstva
    • Prevazilaženje stresa
    • Problemi sa spavanjem
    PROFESIONALNA UDRUŽENJA
    • Društvo psihologa Srbije
    • Udruženje za kognitivno i bihejvioralne terapije
    FORMALNO OBRAZOVANJE
    • Master psiholog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
    • Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
    • RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom
    • Kognitivna i porodična psihoterapija u radu sa decom i mladima
    • Social Trauma, STICS International Psychoanalytic University Berlin
    Tijana Spasojević