Vera Madžar

Master socijalnog rada, Licencirani porodični psihoterapeut

Dugogodišnji rad sa porodicama i pojedincima osnažila je ideja da je ljudima potrebna mreža podrške za skoro sve izazove u životu koje nazivamo kriznim stanjima. Nisu sve krize loše, naprotiv, mogu biti pokretači značajnih odluka i promena u životu. ​ ​Pored dugogodišnjeg iskustva u individualnom savetovanju, organizujem i vodim radionice na temu porodice u tranziciji (životni ciklus porodice, komunikacija porodice, moć u porodici, granice, bliskost) i organizacionog konsaltinga.  

OBLASTI SPECIJALNOSTI

  • Porodični psihoterapeut
  • Organizacioni konsalting
  • Radionice na temu porodice u tranziciji

PROFESIONALNA UDRUŽENJA

  • Savez društava psihoterapeuta Srbije
  • Asocijacija sistemskih terapeuta

FORMALNO OBRAZOVANJE

  • Master socijalnog rada
  • Sistemsko porodična psihoterapija
 
Vera Madžar