Logoped

Logoped i logopedske usluge

Logoped - Savladajte govorne i jezičke smetnje uz logopedske tretmane.

Ko je logoped?

Logoped je stručnjak koji koristi personalizovan, dinamičan i profesionalni pristup govorno-jezičkim poremećajima u radu sa decom, adolescentima i odraslima.

Kome je potreban logoped?

Deci, u prevazilaženju razvojnih govorno-jezičkih poremećaja; adolescentima, u otklanjanju postojećih razvojnih smetnji i prevazilaženju novih poremećaja govora i jezika; odraslima, za ublažavanje govorno-jezičkih poremećaja kao i za očuvanje i unapređenje komunikativnih sposobnosti.

Čime se sve bavimo?

Disfazija – Dislalija – Disleksija – Dečja afazija – Logopedski pregled i izdavanje potvrde za školu – Mucanje

Pored logopeda koji ima važnu ulogu u govorno-jezičkom razvoju deteta, neophodna je i saradnja roditelja. Potrebno je da roditelji slušaju savete logopeda i nauče kako da rade sa detetom u kućnim uslovima.

Kada je potrebno da se javite logopedu?

  • Ukoliko prva reč kod deteta kasni
  • Izostaje kontakt pogledom
  • Ukoliko dete ne razume jednostavne reči do 18 meseci
  • Ne odaziva se na svoje ime, ne reaguje na zvukove iz okruženja, dok je sluh uredan
  • Ne uspostavlja komunikaciju rečima niti gestom
  • Govor je nepravilan gramatički
  • Do 5. godine nije savladalo sve glasove u srpskom jeziku

Kako izgleda logopedski tretman

Logopedsko testiranje i dijagnostika

Logopedski tretman u zavisnosti od uzrasta i problematike

Koliko traje logopedski tretman?

Dužina logopedskog tretmana na ranom uzrastu je od 30 do 45 minuta.

Kod odraslih osoba, tretman traje do 1 časa.

Naš logoped

Marija Kitanovski

Marija Kitanovski

Master logoped,
reedukator psihomotorike

Gde se odvija logopedski tretman?​

 

Logopedski tretman se odvija u našem savetovalištu u centru Beograda, ili u prostorijama klijenta

 

ili

Online putem Zoom-a, GoogleMeet-a ili Skype-a. Zbog kontinuteta u radu i uštede vremena online susret je preporuka za rad sa klijentima kada geografski i fizički razlozi to ne dopuštaju.

Zakažite logopedske usluge već danas!

 

Nakon što popunite prijavu, kontaktiraćemo Vas u roku od najviše 24 sata. Ostavite nam poruku ukoliko imate nekih pitanja ili posebne zahteve koji se tiču zakazivanja karijernog savetovanja.