Motivacija kod dece

Jedno od osnovnih pitanja koje brinu roditelje jeste kako da motivišu svoje dete da uči. Kako da motivacija za učenje kod dece bude unapređena? Izostanak motivacije Izostanak motivacije za učenje...