Datum posta:

Kategorija:

Edukativni seminar EMOCIONALNA RAVNOTEŽA: RAZUMEVANJE I REGULACIJA EMOCIJA održava se uživo u subotu 08.06.2024. god. od 11-13:30h u Beogradu.

CILJEVI EDUKATIVNOG SEMINARA:

Edukativni seminar razmatra ključne elemente emocionalne inteligencije, odnos emocija, misli i ponašanja, načine prepoznavanja i imenovanja različitih emocionalnih stanja, kao i praktične strategije za regulaciju emocija. Polaznici će imati priliku da povećaju sposobnost prepoznavanja svog emocionalnog iskustva i da efikasnije upravljaju svojim emocijama u svakodnevnom životu.

KOME JE NAMENJEN EDUKATIVNI SEMINAR:

Seminar je namenjen svima koji žele da unaprede svoje veštine emocionalne regulacije i postignu emocionalnu ravnotežu. Seminar je prilagođen svim polaznicima, bez obzira na formalno obrazovanje.

DINAMIKA RADA:

Broj učesnika treninga je ograničen. Rad se odvija kombinovano sa prezentacijom, diskusijum, radom u malim grupama i praktičnim vežbama. Sadržaj seminara je utemeljen na osnovu naučno potkrepljenih psiholoških studija, osnovnim principima kognitivno-bihejvioralnih terapija, konceptima mindfulness-a, kao i iskustva iz prakse.
Učesnici dobijaju kompletni radni materijal Psihološkog savetovališta Centar. Kurs vodi Tijana Spasojević, master psiholog.

Obavezne PRIJAVE putem:

E-mail: [email protected], prednost prilikom prijave imaće učesnici koji ranije izvrše uplatu.
Dobrodošli!

Ostavite odgovor